• Officiële regels

De wedstrijd zal op 15 mei 2017 om 6 uur 's ochtends beginnen en op 6 september 2017 om 6 uur 's ochtends eindigen. Alle deelnames moeten voor de laatstgenoemde deadline binnen zijn om meegenomen te kunnen worden.

1

Hoe deel te nemen

 • De inzending vindt plaats op contest.playvaliantforce.com (de"Wedstrijd Site") en is verplicht om mee te doen aan de "Valiant Force Helden Ontwerpwedstrijd".
 • De deelnemer dient minstens 13 jaar oud zijn op 15 mei 2017 om in aanmerking te komen voor deelname. De wedstrijd wordt nietig verklaard waar deze wettelijk verboden is. Deelnemer mag in elk land van de wereld verblijven.
 • De deelnemer moet de instructies op de Wedstrijd Site volgen en een origineel kunstwerk creëren dat geïnspireerd is door het spel "Valiant Force" (het spel). Raadpleeg voor meer informatie de voorbeelden die op de Wedstrijd Site worden verstrekt. Digitale tekeningen zijn ideaal, maar je kunt ook gebruik maken van traditionele media zoals aquarel-, acryl-, pastel- en olieverfschilderijen. Traditionele schilderijen moeten daarna worden gescand en ingediend op basis van de opgegeven bestandsindelingen en instellingen.
 • De ingevulde inzending ("Werk") kan Sketches, Concepten, Line Art, Kleurrendering en het uiteindelijk Helden design bevatten, maar moet op de Contest Site worden ingediend als een enkel PNG- of JPG-bestand.
 • The Work:
  • must be at least 2000 pixels in the shortest length, minimum of 72 dpi, and filesize no larger than 5MB. Upon request by Sponsor, Entrant must provide an image of at least 4000 pixels in the shortest length, minimum of 300 dpi, as well as the initial sketch before the final rendered piece;
  • must be the Entrant’s original work made for the Contest and may not use stock materials and other proprietary images or textures.
  • may reference but not actually duplicate visual materials provided or referenced in the Art Sample
  • (Optional) Along with your submission, you can include a brief description of about 50 words explaining your Hero’s details and story, this will help us better understand your inspiration and Hero’s back story.
 • The Work must be in keeping with the image of Funplus Interactive and XII BRAVES PTE LTD (“Sponsor”);
  • De inzending dient in overeenstemming te zijn met het beeld van Funplus Interactive en XII BRAVES PTE LTD ("De Sponsor ") en:
  • Mag niet ongepast, aanstootgevend, lasterlijk, pornografisch, seksueel expliciet, onwettig of geplagieerd zijn, zoals bepaald door Sponsor naar eigen goeddunken;
  • Mag niet op een of andere manier chagrijnend, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, onheilig, obsceen, overmatig gewelddadig, racistisch, ethnisch of anderszins aanstootgevend of beledigend zijn, zoals bepaald door Sponsor naar eigen goeddunken; Mogen anderen niet schenden of aanmoedigen om een ​​van toepassing zijnde wet, statuut, verordening of verordening te schenden;
  • Mag geen publieke rechten of privacy van een persoon schenden, levenden of overledenen beschuldigen of anderszins inbreuk maken op de persoonlijke of eigendomsrechten van een persoon of andere rechten van derden, of lichamelijke schade toebrengen aan iemand of dier;
  • Mag geen verbale of visuele vermeldingen bevatten van commerciële / bedrijfsreclame, met inbegrip van maar niet beperkt tot bedrijfslogo's, merknamen en slogans, anders dan in het kunstmonster dat is toegekend aan deelnemers op de wedstrijdplaats;
  • Mogen geen virussen, wormen, corrupte bestanden, trojaanse paarden of andere vormen van malware of inhoud bevatten die de wedstrijdwebsite en / of het imago van de wedstrijd kunnen schaden of in gevaar brengen;
  • Mag geen watermerken gebruiken, maar kan een handtekening van de kunstenaar bevatten, op voorwaarde dat de handtekening op verzoek van Sponsor kan worden verwijderd indien de inzending is aangepast voor gebruik door de Sponsor, als winnende deelname overeenkomstig deze regels; en
  • Indien deze regels worden overtreden, worden de deelnemers gediskwalificeerd en worden ze dus verwijderd van de Wedstrijd Site
 • Alleen online inzendingen worden geaccepteerd. Er worden geen 'hard copies' geaccepteerd voor beoordeling. Stuur geen originele bestanden of werken, tenzij op verzoek van Sponsor.
 • INZENDINGEN MOETEN ONTVANGEN ZIJN VOOR 6 september om 11:59 's ochtends (GMT+8). Geen illegale, incomplete, gekopieerde of anderszins bewerkte inzendingen kunnen geaccepteerd worden. De inzending zal niet teruggegeven worden.
2

DEELNEMERSRECHTEN

Works submitted will remain the exclusive property of the Entrant, provided that:

 • Deelnemers zullen zich geen eigendom of andere belangen toe eigenen van enige handelsmerken, logo's en andere intellectuele eigendom van de Sponsor, en / of een van de Helden die door de deelnemer voor zijn of haar Werk zijn gekozen;
 • Behalve zoals uitdrukkelijk in deze officiële regels beschreven is, mag de deelnemer de inzending op geen enkele wijze gebruiken in verband met het Werk of anderszins zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de sponsor;
 • Tijdens de campagneperiode en gedurende een periode van één jaar kunnen in aanmerking komende werken die aan de wedstrijd worden voorgelegd op de wedstrijdwebsite worden geplaatst of op andere wijze worden weergegeven in selecties die door sponsor worden gemaakt, en in welke vorm dan ook, maar alleen in verband met de promotie van De wedstrijd en / of met betrekking tot de wedstrijd;
 • Gedurende de periode van tien (10) jaar onmiddellijk na de campagneperiode (de "weergaveperiode") kan sponsor (maar is niet verplicht) prijzenwinnende werken weergeven in welke vorm dan ook en in verband met de promotie van onze bedrijven;
 • Sponsor kan de prijswinnende werken anders gebruiken en op zodanige voorwaarden als de betreffende deelnemer schriftelijk goedkeurt (dergelijke goedkeuring wordt niet onredelijk onthouden, vertraagd of geconditioneerd);
 • Het is de deelnemer toegestaan ​​om zijn/haar werk te delen en te promoten door middel van media om de "Likes" van Facebook te ontvangen tijdens de publieke stemmingsperiode (van 8 tot 30 september 2017);
 • Deelnemer mag geen werk toestaan om te gebruiken voor het promoten van een product of dienst van een andere partij dan Deelnemer en / of Sponsor, mag het Werk niet verkopen of betaling ontvangen voor het gebruik van het Werk en mag alleen het Werk gebruiken voor weergave in een persoonlijke portefeuille; en
 • Deelnemer garandeert dat zijn of haar bijdragen aan het Werk volledig van de Deelnemer zijn, en op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
3

SELECTIE VAN WINNAARS

In aanmerking komende en gekwalificeerde inzendingen zijn open voor publieke stemming vanaf 8 tot 30 september 2017. Het werk wordt gegradeerd met behulp van een puntensysteem waarbij 80% van de punten door een door de sponsor aangesteld jury panel wordt beoordeeld, waar overige 20% wordt bepaald door stemming door middel van Facebook "Likes" op hun werk. Het panel van de sponsor zal het werk classificeren op basis van (i) technische vaardigheid, (ii) originaliteit, (iii) samenstelling, (iv) algehele invloed van het werk, en (v) korte beschrijving van de inzending, of in welke mate dan ook jury van mening is dat het passend is om tot een beslissing te komen. Er mag slechts één deelname per deelnemer worden gekozen.

4

PRIJZEN

There will be one 1st Place Prize, one 2nd Place Prize, one 3rd Place Prize,one Top Voted and 10 Merit Prizes. Prizes are as follows:

Eerste Plaats
 • $3,000 USD
 • Ontwerp zal als kostuum gemaakt worden en gedragen worden door cosplayer
 • 1x willekeurige in-app held kaart
 • Ontwerp wordt getoond in de Wedstrijd Gallerij
Tweede Plaats
 • $2,000 USD
 • 1x willekeurige in-app held kaart
 • Ontwerp wordt getoond in de Wedstrijd Gallerij
Derde Plaats
 • $1,000 USD
 • 1x willekeurige in-app held kaart
 • Ontwerp wordt getoond in de Wedstrijd Gallerij
Merit Prize
 • $100 per winnaar
 • Aantal winnaars: 10
 • Ontwerp wordt getoond in de Wedstrijd Gallerij
Meeste Stemmen
 • $500 USD
 • Deze prijs is voor de artiest met de meeste stemmen op zijn/haar inzending.
ALLE DEELNEMERS MET KWALIFICERENDE KUNSTWERKEN
 • Exclusief Valiant Force Hero Design Contest in-app item. De precieze artikelen en wijze van bezorgen worden bekend gemaakt via een e-mail.

Zodra de winnaars zijn vastgesteld, zal Sponsor de winnende deelnemers contacteren voor bevestiging, met inbegrip van hun contactgegevens en wijze van betaling. De gewenste methode van transactie is via Paypal. Andere methoden zoals bankoverschrijving of bankrekening zijn ook beschikbaar.

Totale geschatte waarde van alle prijzen is: $10.000 USD. Alle prijzen worden toegekend (met een voldoende aantal inschrijvingen). Sponsor behoudt zich het recht voor om prijzen van gelijke of grotere waarde te vervangen. Geen andere vervanging of overdracht van toegestane prijzen. De feitelijke waarde van de prijzen kan variëren vanwege de marktomstandigheden op het moment dat de prijzen worden toegekend. Sponsor is alleen verantwoordelijk voor prijsuitreiking; en is niet verantwoordelijk voor prijsbenut, kwaliteit of anderszins. Belastingen en vergoedingen, indien van toepassing, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van prijswinnaars. Alle prijzen worden toegekend als zoals ze zijn, zonder enige garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, zonder beperking, een impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Sponsor vervangt geen verloren, beschadigde of anderzins beinvloede prijzen.

5

GESCHIKTHEID

De wedstrijd is open voor elke persoon die, overal ter wereld woont, tenminste dertien (13) jaar oud is vanaf 15 mei 2017, behalve werknemers en vrijwilligers (en hun directe gezinnen en leden van hetzelfde huishouden) van Sponsor en hun respectieve filialen, vertegenwoordigers, juryleden en reclame- en promotiebureaus. Er zijn geen kosten voor deze wedstrijd deelname.

6

VERIFICATIE VAN WINNAARS EN LEVERING VAN PRIJZEN

Potentiële winnaars zullen, en andere potentiële winnaars kunnen worden verplicht een beëdigde verklaring van de in aanmerking komende en aansprakelijkheidsverklaring te ondertekenen en, indien toegestaan, een publiciteitsuitgave. De prijs kan verbeurd worden als beëdigde verklaringen of releases niet binnen 14 dagen na verzending naar potentiële winnaar worden teruggegeven of als de prijsnotificatiebrief of prijs wordt teruggegeven als niet beschikbaar. Eerste, tweede en derde plaats winnaars komen overeen met het gebruik van zijn / haar naam, adres, afbeelding en / of prijsinformatie voor promotionele doeleinden in elk medium zonder extra vergoeding voor zover de wet dit toelaat.

7

GENERAL

Deze wedstrijd is niet van toepassing wanneer het wettelijk verboden of beperkt is en is onderworpen aan alle geldende federale, nationale en lokale wetten en voorschriften. Deze wedstrijd wordt geregeld door de interne wetten van Singapore. Alle juridische handelingen of aanspraken die voortvloeien uit deze wedstrijd moeten in een bevoegde rechterlijke instantie in Singapore worden gebracht. Sponsor die niet verantwoordelijk is voor laat, verloren, gestolen, beschadigd, verward, onvolledig, misaddressed, postage, onjuist of verkeerd gestuurde vermeldingen, mail of communicatie, voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, gebreken of vertragingen in de operaties of de overdracht van informatie, In ieder geval het ontstaan ​​van technische of andere storingen of storingen van computer hardware, software, communicatie-apparaten of transmissielijnen of data corruptie, diefstal, vernietiging, onbevoegde toegang tot of wijziging van toegangsmaterialen, verlies of anderszins. Sponsor die niet verantwoordelijk is voor elektronische communicatie die niet beschikbaar zijn door enige vorm van actief of passief filteren van welke aard dan ook, of onvoldoende ruimte in de e-mailaccount van de deelnemer om e-mailberichten te ontvangen. Sponsor weigert enige aansprakelijkheid voor schade aan elk computersysteem dat voortvloeit uit deelneming aan of toegang tot, het plaatsen, uploaden of downloaden van informatie in verband met deze wedstrijd en behoudt het recht om, naar eigen goeddunken, dit te wijzigen, te annuleren, te beëindigen of op te schorten Wedstrijd moet elk virus, fout, technische mislukkingen, onbevoegde menselijke ingrepen of andere oorzaken buiten de redelijke controle van Sponsor beschadigen of beïnvloeden de administratie, de veiligheid, de eerlijkheid of het goede gedrag van de Wedstrijd. In geval van een dergelijke opzegging, beëindiging of opschorting, zal een bericht op de wedstrijdplaats worden geplaatst en de winnaars worden geselecteerd uit alle in aanmerking komende berichten die voor die tijd ontvangen zijn. Sponsor behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, het recht om een ​​deelnemer van deze wedstrijd of enige andere promotie die nu of in de toekomst wordt uitgevoerd door Sponsor of een van hun gelieerde partners, te diskwalificeren indien de fraude of wangedrag van de deelnemer de integriteit van de Wedstrijd nadelig beïnvloedt. Door deel te nemen aan deze wedstrijd accepteert elke deelnemer de voorwaarden die zijn vermeld in deze officiële regels, instemt om gebonden te zijn aan de beslissingen van sponsor en warrants die hij / zij in aanmerking komt voor deelname aan deze wedstrijd. Door een prijs te accepteren stemt de winnaar in om Sponsor en hun respectieve bestuurders, werknemers, functionarissen en agenten, met inbegrip van, zonder beperking, hun reclame- en promotiebureaus vrij te maken van alle aansprakelijkheid, verlies of schade die voortvloeit uit of in verband met de toekenning, Ontvangstbewijs en / of gebruik of misbruik van de prijs of deelname aan eventuele prijsgerelateerde activiteiten.

8

WAARSCHUWING

ENIGE POGING DOOR EEN INSCHRIJVER OM DE WEBSITE OPZETTELIJK TE BESCHADIGEN OF DE LEGITIMATIEVE WERKING VAN DEZE WEDSTRIJD TE ONDERWERPEN, IS EEN OVERTREDING VAN CRIMINELE EN CIVIELE WETTEN. INDIEN ZO'N POGING WORDT ONDERNOMEN, BEHOUDT XII BRAVES PTE LTD ZICHT HET RECHT TOE OM SCHADINGEN TE VERHALEN VOOR ZOVER DE WET DAT TOESTAAT

9

LIJST MET WINNAARS

Om de winnaarslijst te verkrijgen, ga naar de wedstrijd site. De winnaarslijst zal beschikbaar zijn na selectie en verificatie van de winnaars.

10

SPONSOREN

Funplus Technology Co., Ltd. PO Box309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

XII BRAVES PTE LTD, 12 Hoy Fatt Road, Bryton House, Singapore 159506

11

VRAGEN OVER DEZE WEDSTRIJD

Ga naar contest.playvaliantforce.com

 

Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

OPMERKING: Deze officiële regels nemen voorrang op enige voorwaarden of rechten bepaald in XII BRAVES' WETTELIJKE VOORWAARDEN, BELEIDSINFORMATIEBELEID OF ETIQUETTEBELEID EN ALLE SELECTIE VAN EEN CREATIEVE GEMEENSCHAPPELIJKE LICENTIE MET BETREKKING TOT UW DEELNAME, ZAL NIET BEHANDELD WORDEN EN VOID VOORTVLOEIEN NIET MET DEZE OFFICIËLE REGELS.